dafabet sponser

ประมวลภาพครึ่งวันบ่าย เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

13/02/2020 m m

ประมวลภาพ การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยในช่วงครึ่งวันบ่ายจะเป็นในส่วนการประชุม และทำการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

 

Leave Comment