dafabet sponser

‘เอสซีจี’จัดกิจกรรมครอบครัวแข็งแรง

29/07/2019 m m

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค. 2562 ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬา ถนนนางลิ้นจี่ จัดกิจกรรม “ครอบครัวแข็งแรง” แนะวิธี “ออกกำลังกาย” ที่ถูกต้อง-สมวัย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ยุวชน และประชาชนทั่วไป ในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนพื้นที่รอบบริเวณ ศูนย์ฝึกฯ โดยเปิดโอกาสให้ยุวชน และประชาชน ทั่วไปได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในการ ออกกำลังกายง่ายๆ อย่างถูกวิธี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรม “ครอบครัวแข็งแรง” จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกแบดมินตัน และวิทยาศาสตร์การกีฬา ถนน นางลิ้นจี่ โดยมีทีมวิทยาศาสตร์การกีฬา เอสซีจี แบดมินตัน อคาเดมี มาให้ความรู้ คำแนะนำ และได้รับสนับสนุนเครื่องดื่มจาก Market place นางลิ้นจี่ด้วย

โดย ณปภัช ประไพตระกูล ผู้จัดการ เอสซีจี แบดมินตัน อคาเดมี ระบุว่า กิจกรรม ครอบครัวแข็งแรงครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 60 คน แบ่งออกเป็น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 40 คน และน้องๆ อีก 20 คน สำหรับผู้ที่สนใจมาเรียนรู้การออกกำลังกายง่ายๆ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับแต่ละวัย

สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้การออกกำลังกายครั้งนี้นำโดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เอสซีจี แบดมินตัน อคาเดมี มาบรรยายให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ด้านการออกกำลังกายง่ายๆ ด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม กับวัย รวมทั้งมีการทำเวิร์กช็อป การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และ กิจกรรม แอคทีฟ เพลย์ เพื่อให้น้องๆ ยุวชน 5-15 ปี เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหว นอกจากสนุกสนานแล้วยังช่วยพัฒนาความรู้ กระตุ้นให้น้องๆ คิดเป็น ทำเป็นแก้ไขปัญหาอย่างมี เหตุผลจากการลงมือปฏิบัติด้วย

Leave Comment